Hướng dẫn đọc báo cáo tài chính từ A đến Z

Đăng bởi CÔNG TY TNHH FISA vào lúc 10/04/2022

Giám đốc ngay cả khi không có chuyên môn về tài chính vẫn có thể đọc báo cáo tài chính chỉ trong 6 bước đơn giản của FISA. Tài liệu này có thể là tài liệu chính của công ty trong một khoảng thời gian, cụ thể và chi tiết. Các doanh nghiệp và tổ chức sẽ cung cấp báo cáo tài chính cho hội đồng quản trị, cổ đông và nhà đầu tư của họ theo hàng tháng, hàng quý hoặc hàng năm.

Thực chất của việc đọc các báo cáo tài chính của doanh nghiệp để xác định xu hướng, mục tiêu, nguyên nhân, kết quả hoạt động đạt được và các vấn đề trong tài chính của công ty. Các báo cáo này sẽ  được lập bởi các bộ phận kế toán hoặc tài chính và thường bao gồm nhiều số liệu, bảng biểu được coi là hoạt động vận hành của của doanh nghiệp. Tuy nhiên, đây là bức tranh lớn việc đọc báo cáo tài chính của doanh nghiệp không hề đơn giản. FISA sẽ chia sẻ những lưu ý khi đọc báo cáo tài chính qua bài viết dưới đây!

Báo cáo tài chính là gì?

Báo cáo tài chính được hiểu là dạng cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động tài chính của doanh nghiệp như các nguồn tài sản, nợ vay phải trả, vốn chủ sở hữu, nguồn lợi doanh thu, lợi nhuận, dòng tiền,… Báo cáo thường được công bố một cách thường xuyên vào cuối mỗi quý và cuối năm.

Một bộ báo cáo tài chính hoàn chỉnh gồm 6 bước: Báo cáo của Ban Giám đốc; Báo cáo của công ty được kiểm toán một cách độc lập; Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả của hoạt động kinh doanh theo quý; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong và ngoài; Thuyết minh báo cáo tài chính doanh nghiệp.

Các bước đọc báo cáo tài chính cho chủ doanh nghiệp

Bước 1: Xác định thời gian

Điều đầu tiên bạn cần làm để đọc báo cáo tài chính doanh nghiệp là xác định khoảng thời gian nào mà báo cáo này thể hiện tình trạng tài chính của doanh nghiệp. Thông thường, khoảng thời gian của báo cáo sẽ được đề cập ở trên cùng hoặc trong tiêu đề của bài báo cáo.

Bước 2: Đọc và hiểu bảng cân đối kế toán công ty

Bảng cân đối kế toán liệt kê tài sản và nợ phải trả của một công ty bao gồm:

 • Cách lập bảng cân đối kế toán theo nguyên tắc tài sản sẽ được liệt kê ở bên phải và nợ phải trả ở bên trái.
 • Đọc cột tài sản: Tài sản được liệt kê theo thứ tự bao gồm tiền mặt, các khoản đầu tư, tài sản cố định,.. thuộc giá trị mà công ty đang sở hữu.
 • Xem xét các khoản nợ: Nợ phải trả là các khoản vay mượn  hoặc nghĩa vụ mà một công ty nợ người khác. Chúng bao gồm tất cả các tiền liên quan đến tiền thuê, không gian văn phòng, tiền lương trả cho nhân viên, thuế,...

Cách đọc và hiểu bảng cân đối kế toán công ty:

 • Liệt kê chi tiết những mục lớn trong tài sản – nguồn vốn liên quan đến công ty.
 • Tính tỷ trọng của các khoản mục này trong tài sản và vốn chủ sở hữu, và các thay đổi của các khoản mục đó tại ngày báo cáo.
 • Ghi chú những khoản mục chiếm tỷ trọng lớn, hoặc có giá trị biến động lớn tại thời điểm báo cáo.

Bước 3: Đọc chính xác báo cáo kết quả kinh doanh

Đọc báo cáo tài chính doanh nghiệp sẽ cho bạn biết hiệu quả kinh doanh công ty đã tạo ra bao nhiêu lợi nhuận trong một khoảng thời gian nhất định. Bất kỳ khoản chi phí nào được sử dụng để kiếm được thu nhập đó cũng sẽ được phản ánh chính xác.

Bước 4: Đọc và hiểu báo cáo lưu chuyển tiền tệ doanh nghiệp

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ này sẽ cho bạn biết công ty hiện có bao nhiêu tiền mặt và giúp theo dõi dòng tiền vào và ra của công ty trong kỳ báo cáo bao gồm:

 • Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
 • Luồng tiền từ hoạt động đầu tư
 • Dòng tiền từ hoạt động tài chính của doanh nghiệp

Bước 5: Đọc và hiểu hiểu thuyết minh báo cáo tài chính

Thuyết minh, phân tích báo cáo tài chính sẽ cung cấp cho bạn những thông tin chi tiết về số liệu đã trình bày ở các bảng báo cáo và các thông tin cần thiết có kế toán cụ thể.

Lưu ý khi đọc báo cáo tài chính

Tất cả các báo cáo được sử dụng để kiểm tra và kê khai thuế thanh toán. Hãy hỏi kế toán của bạn nếu bạn cảm thấy không yên tâm về những gì bạn đang đọc hoặc có bất kỳ câu hỏi nào. Kiểm toán độc quyền được thiết lập ít nhất mỗi năm một lần đảm bảo tính chính xác và an toàn tài chính cho doanh nghiệp.

Hiện nay, các báo cáo thuế, báo cáo tài chính đã được các đơn vị cung cấp phần mềm kế toán như MISA đáp ứng tương đối đầy đủ. Phần mềm kế toán trực tuyến AMIS của MISA giúp doanh nghiệp tự động tổng hợp số liệu vào báo cáo tài chính, tự động lập tờ khai thuế và quyết toán thuế TNDN hàng năm.

Hướng dẫn phân tích báo cáo tài chính hiệu quả nhất

Phân tích báo cáo tài chính đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong việc đánh giá hiệu quả hoạt động của một công ty. Phân tích báo cáo tài chính cũng cho phép đánh giá và dự báo các diễn biến dữ liệu trong tương lai. Việc nắm bắt và hiểu rõ trong quá trình phân tích báo cáo tài chính giúp cho việc phân tích hiệu quả hơn, từ đó giúp đưa ra các quyết định chính xác, quản lý doanh thu đáng tin cậy.

Mục đích của việc phân tích báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính là tài liệu trung gian của việc  cung cấp thông tin, chất lượng của thông tin này cực kì đáng tin cậy nếu báo cáo tài chính đã được công ty kiểm toán đánh giá.

Thông tin trong báo cáo tài chính được rất nhiều người quan tâm, từ các nhà phân tích tài chính đến các quỹ đầu tư, ngân hàng, công ty bảo hiểm, những công ty được coi là trung gian tài chính. Các đối tác kinh doanh, cổ đông và các nhà đầu tư tiềm năng đều coi trọng. Ngoài ra, phân tích báo cáo tài chính còn được các cơ quan quản lý nhà nước sử dụng vào các mục đích khác, điển hình là cơ quan thuế để kê khai thuế.

Có thể có các mục tiêu, mức độ thu thập và cách tiếp cận khác nhau, nhưng các nhà phân tích báo cáo tài chính đều cần phải sử dụng thành thạo các kỹ thuật phân tích. Người phân tích cần xác định rõ lý do thực hiện phân tích báo cáo tài chính là gì để có thể lựa chọn ưu tiên phân tích báo cáo hoặc chỉ tiêu trước.

Mục đích phân tích báo cáo tài chính cần trả lời các câu hỏi sau:

 • Những câu hỏi nào sẽ được trả lời sau khi thực hiện phân tích này?
 • Việc thực hiện phải chi tiết đến mức nào để đạt được mục tiêu phân tích đã yêu cầu ban đầu?
 • Những thông tin sẵn sử dụng để phân tích báo cáo tài chính và thông tin bổ sung nào cần được thu thập?
 • Những yếu tố hoặc hạn chế nào có thể ảnh hưởng đến phân tích?

Quy trình phân tích báo cáo tài chính chuyên nghiệp

Có 6 quy trình phân tích báo cáo tài chính bao gồm:

Xem xét về mục đích hoạt động và phạm vi công việc 

 • Tìm hiểu thông tin, mục đích của phân tích đầu tư để mua cổ phiếu, cho vay hay xếp hạng tín nhiệm,.. Đưa ra bảng kết luận về mục đích thực hiện phân tích báo cáo tài chính.
 • Trao đổi thông tin với khách hàng và cấp trên để làm rõ nhu cầu và mục tiêu công việc được giao. Lên câu trả lời khi được giải đáp.
 • Lên phương án xây dựng nội dung, các hướng dẫn cụ thể cho từng mục tiêu cần thực hiện đã đề ra như thời gian, nguồn ngân sách để hoàn thành công việc.

Thu nhập tài liệu và thông tin

 • Lên bảng biểu mẫu báo cáo tài chính, các nguồn thông tin tài chính khác như  thông tin kinh tế, thông tin thị trường, thông tin ngành,..
 • Lên danh sách thông tin, dữ liệu để trao đổi với ban điều hành, nhà cung cấp, khách hàng và đối thủ cạnh tranh phục vụ cho việc phân tích.
 • Hoàn thành bảng câu hỏi bằng việc khảo sát thực tế, chọn lựa phù hợp tuỳ thuộc mức độ trọng yếu, do nhà phân tích quyết định và mức độ sẵn sàng của doanh nghiệp. 

Xử lý thông tin thu nhập được

 • Sau khi thực hiện thu nhập thông tin, tiến tới điều chỉnh báo cáo tài chính
 • Phân tích báo cáo tài chính, hỗ trợ sử dụng phương pháp so sánh, phân tích chỉ số, lên đồ thị trình bày chi tiết
 •  Thực hiện dự báo, định giá sau khi phân tích

Phân tích và giải thích các nguồn thông tin đã được xử lý

 • Làm rõ các kết quả hoặc vấn đề nhận diện được từ việc phân tích 

Kết luận, đề xuất giải pháp và trao đổi kết quả báo cáo tài chính

 • Triển khai và lên kế hoạch báo cáo phân tích chi tiết đã giải quyết được những câu hỏi nêu ra 
 • Trao đổi thêm các vấn đề nhận diện với khách hàng và cấp trên
 • Đề xuất thêm hướng xử lý, giải quyết các vấn đề đã nhận định
 • Trả lời đúng các câu hỏi có nên đầu tư, có nên cho vay hay không.. 

Theo dõi báo cáo tài chính

 • Theo dõi và thu nhập thông tin báo cáo tài chính  định kỳ. 
 • Cập nhật nhanh báo cáo và đề xuất mới của doanh nghiệp

Kỹ thuật phân tích báo cáo tài chính chuyên nghiệp

Kỹ thuật phân tích báo cáo tài chính không thể thiếu được sự so sánh và số liệu phân tích. Có 5 bước kỹ thuật chính phân tích báo cáo tài chính không thể bỏ qua là:

 • Phân tích báo cáo thu gọn theo chiều dọc
 • Phân tích báo cáo thu gọn theo chiều ngang
 • So sánh chéo số liệu giữa các báo cáo thu nhập tài chính
 • So sánh tương quan trong ngành để tổng hợp báo cáo
 • Phân tích chỉ số tài chính của doanh nghiệp

Có thể bạn quan tâm:

Học đọc và phân tích báo cáo tài chính chuyên nghiệp tại FISA

FISA là một địa chỉ đào tạo các khóa học phân tích báo cáo tài chính chuyên nghiệp cho doanh nghiệp.  Với chất lượng hàng đầu Việt Nam hiện nay, FISA mang đến nội dung các chương trình đào tạo luôn đề cao tính logic, lộ trình dạy chuẩn từ cơ bản đến nâng cao và đặc biệt đào tạo chuyên sâu về các tình huống kinh doanh thực tế. Qua khóa học, học viên có thể xử lý và trải nghiệm hiệu quả tốt nhất.

Học đọc và phân tích báo cáo tài chính chuyên nghiệp tại FISA các học viên được đào tạo và học hỏi trong một môi trường năng động, hiện đại và chuyên nghiệp nhất. Cơ hội được chia sẻ tài liệu, mẫu biểu phân tích tài chính đến từ các chuyên gia và giảng viên.

Hãy liên hệ ngay với FISA, bạn sẽ được đội ngũ nhân viên tư vấn, hỗ trợ và giải đáp các thông tin kịp thời và chính xác nhất. Liên hệ FISA qua phương thức:

CÔNG TY TNHH FISA

Hotline:  089.656.0656

Email: fisa.com.vn@gmail.com

Địa chỉ: E2-0902. Tòa nhà Ecohome Phúc Lợi – Long Biên – Hà Nội

Tags : khóa học, khóa học giám đốc, quản lý tài chính
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
Zalo CÔNG TY TNHH FISA 0896560656
0
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Xin chào
close nav