CFO - Giám đốc tài chính là gì?

Đăng bởi CÔNG TY TNHH FISA vào lúc 10/04/2022

Vị trí Giám đốc Tài chính (CFO) chịu trách nhiệm về các hoạt động tài chính của doanh nghiệp, bao gồm giám sát dòng tiền, lập kế hoạch tài chính, quản lý rủi ro,... Giám đốc tài chính là chức vụ cao nhất và trong các ngành khác nó thường đứng thứ ba trong một doanh nghiệp. Vậy công việc chính của Giám đốc tài chính là gì? Theo dõi bài viết sau đây nhé! 

Giám đốc tài chính (CFO) là gì?

Giám đốc tài chính (CFO) là một trong những giám đốc cấp cao và giám sát toàn bộ chức năng tài chính và kế toán, chịu trách nhiệm về các khía cạnh tài chính của doanh nghiệp, bao gồm lập kế hoạch tài chính, quản lý rủi ro tài chính, báo cáo tài chính và giám sát sự phát triển của tài chính.

Giám đốc tài chính báo cáo trực tiếp với Giám đốc điều hành (CEO), Chủ tịch hoặc Tổng giám đốc (COO). Giám đốc tài chính thường giữ một vị trí trong hội đồng quản trị.

Công việc của một CFO chuyên nghiệp là gì?

Vậy công việc cụ thể của CFO là gì?

Giám sát

Đầu tiên, CFO lãnh đạo bộ phận Tài chính và Kế toán (bao gồm CFO, Thủ quỹ và Nhà phân tích tài chính) và giám sát tất cả các hoạt động trong bộ phận, chẳng hạn như phân tích lợi nhuận và phân tích tài chính về chi phí, cũng như phản hồi cho thị trường. Đối với nhiệm vụ này, giám đốc tài chính đánh giá và đảm bảo sự phù hợp của các mục tiêu tài chính chiến lược ngắn hạn và dài hạn của công ty.

Giám đốc tài chính cũng sẽ đảm bảo rằng bộ phận tài chính cung cấp các phân tích chính xác, kịp thời về ngân sách và xu hướng tài chính và có sẵn trong toàn doanh nghiệp.

Vị trí này cũng giám sát các hệ thống xử lý giao dịch kinh doanh và giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ trong bộ phận tài chính và trong toàn doanh nghiệp. Giám đốc tài chính cũng là người xây dựng và giám sát hệ thống công nghệ thông tin tài chính.

Ngoài ra, giám đốc tài chính có trách nhiệm thiết lập văn hóa làm việc liêm chính trong doanh nghiệp, đặt ra các quy định và tiêu chuẩn để các bộ phận khác của doanh nghiệp thực hiện.

Giám đốc tài chính cũng có trách nhiệm lãnh đạo, chuẩn bị và gửi báo cáo về hiệu suất của người dùng và nhân sự. Họ sẽ là người đảm bảo hiệu quả lao động của các bộ phận, là những người cố vấn, khuyến khích phát triển nghề nghiệp và phát triển nguồn nhân lực để tiếp nối vai trò Giám đốc tài chính trong tương lai.

Quản lý tài chính

Giám đốc tài chính quản lý tất cả các quy trình liên quan đến ngân sách trong doanh nghiệp. Đảm bảo dòng tiền lưu thông phù hợp trong các hoạt động kinh doanh. CFO cũng phải đảm bảo rằng thông tin tài chính được truyền đạt một cách minh bạch và chính xác nhất vì có thể sẽ ảnh hưởng đến các quyết định của công ty.

Giám đốc tài chính có nhiệm vụ tổng hợp thông tin, tiến hành phân tích và trình bày kết quả phân tích cho các bên liên quan. Trực tiếp tham gia vào quá trình lập ngân sách, đưa ra các dự báo về xu hướng tài chính trên thị trường. Các chiến lược liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp từ các dự báo đó sẽ được đưa ra một cách chính xác và phù hợp.

Kiểm tra rủi ro

Giám đốc tài chính thực hiện kiểm tra rủi ro bằng cách phân tích các khoản nợ phải trả và rủi ro của một doanh nghiệp trong các hoạt động thương mại và đối tác; giám sát các vấn đề pháp lý liên quan và ảnh hưởng đến doanh nghiệp. Đặc biệt, họ cần đảm bảo rằng doanh nghiệp đã tuân thủ tất cả các yêu cầu pháp lý. Để hoàn thành sứ mệnh này, CFO sẽ thiết lập một hệ thống kiểm soát vững chắc. Hệ thống duy trì các kiểm soát nội bộ để đảm bảo rằng doanh nghiệp luôn hoạt động phù hợp với các quy tắc và luật kế toán quốc gia.

Giám đốc tài chính cũng sẽ chịu trách nhiệm về các vấn đề bảo hiểm của doanh nghiệp và thực hiện bảo trì hoặc thay đổi nếu thích hợp.

Đối với các hồ sơ và tài liệu, CFO sẽ đảm bảo rằng hồ sơ đó hoàn toàn tuân thủ các yêu cầu của kiểm toán viên hoặc cơ quan chính phủ khác. Họ sẽ duy trì mối quan hệ với các kiểm toán viên và nắm bắt những khuyến nghị của họ. Đối với những rủi ro có thể xảy ra, giám đốc tài chính sẽ báo cáo Hội đồng quản trị để đưa ra quyết định phù hợp.

Đưa ra các dự báo và chiến lược kinh tế

Giám đốc tài chính không chỉ chịu trách nhiệm về các vấn đề tài chính hiện tại và quá khứ của doanh nghiệp mà còn đến tương lai. Dựa trên kết quả phân tích thị trường và người dùng, họ sẽ dự đoán đúng lĩnh vực có thể làm tăng thành công trong kinh doanh (đồng nghĩa với việc tăng khả năng tài chính).

Họ làm việc với các bên liên quan và ban quản lý để đưa ra quyết định liên quan đến tăng trưởng kinh tế, giúp hoạch định các chiến lược tài trợ thuế, quản lý ngân sách và quy trình cấp vốn. Họ cũng sẽ đề xuất các biện pháp giúp doanh nghiệp đạt được các mục tiêu tài chính của mình.

Thiết lập mối quan hệ với các bên thứ ba

Thông qua sự phân công này, các CFO xây dựng và duy trì mối quan hệ lâu dài với các ngân hàng và nhà đầu tư. Họ có thể thay mặt doanh nghiệp tham gia các cuộc họp, hội nghị, chăm sóc khách hàng và tham gia các dự án hợp tác.

Các nhiệm vụ khác

Ngoài các trách nhiệm chính được mô tả ở trên, CFO có thể thực hiện một số trách nhiệm khác liên quan đến các vấn đề tài chính, nếu cần thiết hoặc theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu cầu để trở thành giám đốc tài chính

Nhà tuyển dụng mong đợi điều gì ở ứng viên cho một vị trí quan trọng như vậy?

Trình độ học vấn

Về học vấn, ứng viên phải có kiến ​​thức nền tảng về kế toán, kinh tế, tài chính hoặc một lĩnh vực liên quan. Có bằng thạc sĩ trở lên và chứng chỉ kế toán sẽ là một lợi thế. Tuy nhiên, kinh nghiệm làm việc tương đương cũng có thể chấp nhận được.

Kinh nghiệm

Vị trí này yêu cầu ứng viên có ít nhất mười năm kinh nghiệm làm giám đốc tài chính hoặc một vị trí cấp cao trong lĩnh vực kế toán hoặc tài chính của một công ty. Ngoài ra, ứng viên cần có kinh nghiệm dẫn dắt cũng như kết nối đội nhóm.

Ngoài ra, ứng viên cần có kinh nghiệm quản lý các phương thức thanh toán thương mại điện tử và quản lý thiết kế tài chính, hệ thống và quy trình thực hiện để cải thiện hiệu quả tài chính của doanh nghiệp.

Kinh nghiệm là một yếu tố cực kỳ quan trọng đối với một giám đốc tài chính. Kinh nghiệm thực hành sẽ giúp ứng viên xây dựng kiến ​​thức và rèn luyện khả năng xử lý tình huống và quản lý rủi ro.

Kỹ năng

Ngoài kiến ​​thức và kinh nghiệm, kỹ năng của CFO cũng rất cần thiết.

Kỹ năng giao tiếp

Các giám đốc tài chính được kỳ vọng sẽ sở hữu kỹ năng giao tiếp tuyệt vời, cả bằng lời nói và kỹ năng giao tiếp không lời. Được trang bị kỹ năng này, giám đốc tài chính có thể đưa ra định hướng đúng đắn và rõ ràng để tác động đến hiệu quả hoạt động của bộ phận tài chính và hiệu quả hoạt động tài chính của doanh nghiệp nói chung.

Kỹ năng giao tiếp của CFO cũng ảnh hưởng đến khả năng cộng tác và thực hiện các dự án hợp tác của doanh nghiệp.

Ngoài ra, với tư cách là giám đốc tài chính, CFO báo cáo và tư vấn cho Ban điều hành và Đội ngũ quản lý cấp cao để xây dựng chiến lược tổng thể cho công ty.

Kỹ năng công nghệ

Cần có kỹ năng về các phần mềm máy tính văn phòng như MS office (Word, Excel, Powerpoint) để lập các báo cáo tài chính, đề xuất và kiến ​​nghị. Ngoài ra, CFO cần sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán như Expensify, JD Edwards,...

Khả năng lãnh đạo

CFO là những người đứng đầu trong các chức năng tài chính và kế toán, vì vậy khả năng lãnh đạo cũng là một kỹ năng cần thiết để giúp họ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được yêu cầu trong vai trò này.

Các kỹ năng khác

Ngoài các kỹ năng nêu trên, CFO đòi hỏi nhiều kỹ năng khác nhau như kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng tổ chức, kỹ năng phân tích, kỹ năng hợp tác, kỹ năng làm việc cá nhân và nhóm,...

>>> Có thể bạn quan tâm: 

Khóa học CFO - Giám đốc tài chính tại FISA

Ở góc độ doanh nghiệp, vai trò quan trọng của CFO ngày nay là không thể phủ nhận, kể cả đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nếu không có một CFO để quản lý tài chính tốt, ngay cả một công ty có chiến lược phát triển tốt và kinh doanh rất thành công cũng có thể rơi vào tình trạng khó khăn về tài chính, thậm chí phá sản.

Từ thực trạng và phạm vi của nền tài chính Việt Nam hiện nay, nhìn từ góc độ tương lai của nền tài chính và quản trị tài chính, từ “chân dung” CFO trong thời đại mới, Khóa học CFO - Giám đốc tài chính của FISA đã ra đời.

Khóa học CFO - Giám đốc tài chính của FISA được thiết kế để cung cấp những điều cần thiết của CFO, cốt lõi để giúp nâng cao hiểu biết về tài chính của các nhà quản lý tài chính và lãnh đạo doanh nghiệp trong cả bốn lĩnh vực: quản lý dòng tiền, quản lý tài chính dự án đầu tư, kỹ năng phân tích,báo cáo quản trị và thuế, áp dụng các công cụ tài chính nhằm tối đa hóa dòng vốn của doanh nghiệp.

FISA tự hào là đơn vị uy tín và chuyên nghiệp trong lĩnh vực đào tạo kỹ năng nghề nghiệp tại Việt Nam, nhận được nhiều sự tin tưởng từ khách hàng doanh nghiệp. Có một đội ngũ là những nhà quản trị hàng đầu, những chuyên gia giàu kinh nghiệm đã tham gia xây dựng chính sách trong các cơ quan chính phủ, Ban Kinh tế Trung ương, các Viện Nghiên cứu Kinh tế, các tổ chức kinh tế quốc tế và các tổ chức khác trong nhiều năm. Chúng tôi cung cấp cho các nhà lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp những giải pháp tối ưu trong quá trình vận hành và hoạch định chiến lược kinh doanh.

Hy vọng bài viết trên sẽ giúp bạn có cái nhìn toàn diện hơn về CFO - Giám đốc tài chính. Để tham gia khóa học CFO chuyên nghiệp, quý khách hàng vui liên hệ hotline của FISA để được tư vấn nhanh nhất! 

CÔNG TY TNHH FISA

Hotline:  0896560656

Email: fisa.com.vn@gmail.com

Địa chỉ: E2-0902. Tòa nhà Ecohome Phúc Lợi – Long Biên – Hà Nội

Tags : khóa học, khóa học giám đốc
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
Zalo CÔNG TY TNHH FISA 0896560656
0
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Xin chào
close nav