Quản trị nhân sự - Bí quyết thành công trong nghề nhân sự

Đăng bởi CÔNG TY TNHH FISA vào lúc 10/04/2022

Nguồn nhân lực luôn đóng một vai trò quan trọng trong hoạt động của một tổ chức, doanh nghiệp. Vì vậy, làm thế nào để sử dụng hiệu quả nguồn lực này, phục vụ sự phát triển của doanh nghiệp và xã hội là ưu tiên hàng đầu. Quản trị nhân sự cần hiểu con người ở nhiều khía cạnh, và phải đặt con người vào vị trí trung tâm của sự phát triển. Mục đích của kỹ năng quản trị nhân sự thường là tạo điều kiện cho mọi người phát huy hết khả năng của mình, giảm lãng phí nguồn lực và từ đó nâng cao hiệu quả của tổ chức.

Bạn đã hiểu bản chất của quản trị nhân sự là gì?

Quản trị nhân sự là gì? Quản trị nhân sự thường được gọi là HRM (viết tắt của cụm từ tiếng Anh Human Resource Management). Quản trị nhân sự là một hệ thống các triết lý, chính sách và các hoạt động chức năng về thu hút, đào tạo, phát triển và duy trì con người trong tổ chức nhằm đạt được kết quả tối ưu cho doanh nghiệp.

Theo Mathis & Jackson (2007), quản trị nhân sự là việc thiết kế các hệ thống chính thức trong tổ chức nhằm đảm bảo việc sử dụng có hiệu quả và hiệu quả nguồn nhân lực để hoàn thành các mục tiêu của tổ chức. Là một trong những chức năng cơ bản của quản lý nhân sự. Nhiệm vụ của quản trị nhân sự bao gồm lập kế hoạch, tổ chức, chỉ huy và kiểm soát các hoạt động nhằm thu hút, sử dụng và phát triển những người có thể đạt được các mục tiêu của doanh nghiệp.

Xét về mặt nội dung, có thể hiểu quản trị nhân sự là việc tuyển dụng, lựa chọn, duy trì, phát triển, sử dụng, tạo động lực và cung cấp cơ sở vật chất cho nguồn nhân lực thông qua doanh nghiệp của mình nhằm thu hút, xây dựng và phát triển, sử dụng, đánh giá và bảo toàn nguồn nhân lực. Duy trì nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của công ty cả về số lượng và chất lượng.

Tuy nhiên, thực chất của quản trị nhân sự là quản lý các nhân viên trong doanh nghiệp, công ty. Nói cách khác, quản trị nhân sự có nhiệm vụ đưa mọi người vào doanh nghiệp, giúp mọi người thực hiện công việc của họ, trả công cho họ và giải quyết các vấn đề nảy sinh.

Những công việc cần làm để quản trị nhân sự hiệu quả

Quản trị nhân sự chịu trách nhiệm đào tạo nguồn nhân lực, lập kế hoạch dự phòng nhân sự, bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động,...

Quản lý hiệu suất, đảm bảo công việc 

HRM là người phụ trách quản lý các hoạt động làm việc của nhân viên trong doanh nghiệp, nắm rõ quy trình làm việc, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của nhân sự trong công ty, người quản trị nhân sự sẽ điều phối và thúc đẩy mọi người làm việc một cách khoa học, sao cho hoàn thành công việc tốt hơn. Quy trình đánh giá hiệu suất làm việc của nhân sự được đánh giá về mặt lập kế hoạch, giám sát và khen thưởng những đóng góp của từng nhân viên trong quá trình làm việc.

Đánh giá thường xuyên giúp khơi dậy tốt nhất tiềm năng của nhân sự, giúp xác định những điểm cần khắc phục, tăng cường sự hỗ trợ và phối hợp giữa nhân sự và các bộ phận, nâng cao hiệu quả công việc. Đánh giá những nhân viên không thực hiện công việc và sa thải họ nếu họ không đáp ứng được yêu cầu công việc. 

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 

Sự tiến bộ của các nhân viên sẽ là động lực để phát triển doanh nghiệp. Vì vậy, các nhà quản trị nhân sự cũng cần tổ chức các khóa đào tạo kiến ​​thức, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng mềm,...nhằm nâng cao năng lực, trình độ của nhân sự, nâng cao hiệu quả công việc. Việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp cần được hoạch định một cách có trật tự và cụ thể về thời gian, không gian, chỉ tiêu nhân sự và ngân sách chi trả.

Kế hoạch khẩn cấp về nhân sự 

Người phụ trách bộ phận nhân sự của doanh nghiệp cần đảm nhận việc hoạch định kế hoạch khẩn cấp về nhân sự nhằm đảm bảo hoạt động của công ty được ổn định và không bị xáo trộn khi nhân viên nghỉ việc đột xuất. Đặc biệt, cần thiết lập nguồn nhân lực cho các vị trí quản lý, trưởng bộ phận hay lãnh đạo doanh nghiệp và cần có phương án dự phòng để chuẩn bị ứng phó đáp ứng được các hoạt động và đảm bảo công việc không bị gián đoạn. 

Thiết lập hệ thống, quyền lợi và lợi ích cho nhân viên 

Đảm bảo hệ thống, quyền và lợi ích của nhân viên một cách công bằng giúp thúc đẩy nhân viên làm việc hướng tới sự phát triển chung của công ty. Thông qua hiệu quả công việc, quản trị nhân sự cần cân đối giữa tiền lương và tiền thưởng của nhân viên. 

Quản lý thông tin nguồn nhân lực 

Bộ phận nhân sự có thể đánh giá điểm mạnh và điểm yếu bằng cách thu thập thông tin về nguồn nhân lực và người lao động trong công ty, từ đó đưa ra những sắp xếp, điều phối và chiến lược phù hợp với từng giai đoạn phát triển của công ty. 

Tuyển dụng và lựa chọn ứng viên phù hợp 

Nhiệm vụ của quản trị nhân sự là tuyển dụng người cho công ty, doanh nghiệp. Họ phải lập kế hoạch thu hút được các nhân viên tiềm năng để đáp ứng nhu cầu kinh doanh, tăng hiệu quả và tối ưu hóa chi phí tuyển dụng. Người quản lý sẽ phân công nhân viên phòng nhân sự (HR) thực hiện quy trình tuyển dụng.

Những kỹ năng cần để trở thành quản trị nhân sự chuyên nghiệp

Nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của doanh nghiệp, vì vậy quản trị nhân sự là một vị trí công việc vô cùng quan trọng. Quản trị nhân sự đang là công việc hấp dẫn thu hút sự quan tâm của nhiều người. Vậy làm thế nào để trở thành nhà quản trị nhân sự chuyên nghiệp? Để làm việc trong lĩnh vực này, bạn cần phải hiểu tất cả các khía cạnh của con người và văn hóa công ty, và có tất cả các kỹ năng cần thiết trong ngành. Có 4 kỹ năng mà nhất định một nhà quản trị nhân sự cần có: 

Kỹ năng chuyên môn 

Người quản lý nhân sự cần có kiến ​​thức và kỹ năng chuyên môn về nhân sự, và bất kỳ công việc nào cũng cần có kiến ​​thức và kỹ năng nghề nghiệp. Đối với giám đốc nhân sự, người đảm nhiệm vị trí này cần thành thạo các kỹ năng như: 

  • Lập kế hoạch và tổ chức tuyển dụng nhân sự 
  • Định hướng đào tạo và phát triển nhân sự 
  • Thiết lập và thực hiện chiến lược quản trị nhân sự 
  • Có cách thiết lập hệ thống quản lý nhân sự để nâng cao hiệu quả công việc 
  • Lương thưởng và các chế độ phúc lợi công bằng cho nhân viên của công ty

Kỹ năng công việc 

Một nhà quản trị nhân sự cần có các kỹ năng công việc như khả năng tính lương và thưởng, hiểu biết về chính sách phúc lợi, luật lao động, tổ chức công ty và cơ quan nhân sự. 

Kỹ năng đánh giá, phân tích và tổ chức tốt nguồn nhân lực cũng là một phẩm chất cần có đối với các nhà quản trị nhân sự. 

Kỹ năng giao tiếp 

Người quản lý nhân sự cần có kỹ năng giao tiếp tốt, là người trực tiếp giao tiếp với mọi người nên khả năng giao tiếp và làm việc nhóm là vô cùng quan trọng. 

Sự khéo léo trong ứng xử, sự linh hoạt trong giao tiếp và sự hiểu biết về tính cách của mọi người sẽ giúp bạn trở thành một nhà quản lý nhân sự giỏi. 

Kỹ năng thuyết phục 

Thuyết phục cũng là một yêu cầu cần thiết đối với các công ty, tổ chức khi tuyển dụng nhân sự hoặc giải quyết các vấn đề giữa người với người trong quá trình quản lý nhân sự. Với kỹ năng thuyết phục, nhà quản lý nhân sự sẽ tuyển dụng và giữ chân những nhân viên giỏi, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, nâng cao hiệu suất làm việc.

Có thể bạn quan tâm:

Học quản trị nhân sự chuyên nghiệp tại FISA

Khóa học quản trị nhân sự được FISA thiết kế đặc biệt nhằm cung cấp cho các học viên kiến ​​thức và kỹ năng cần có của các chuyên gia nhân sự chuyên nghiệp. Ngoài ra, chương trình đào tạo nhân sự này cung cấp các phương pháp, công cụ và kỹ thuật để vận hành hiệu quả các hệ thống quản lý nhân sự doanh nghiệp ngày nay.

Khóa học quản trị nhân lực của FISA sẽ cung cấp cho các nhà quản lý nhân sự những kiến ​​thức và kỹ năng cần thiết để xây dựng và triển khai các giải pháp nhân sự phù hợp nhằm xây dựng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong các công ty nhân sự. Khóa học là cơ hội đặc biệt để các nhà quản lý nhân sự kết nối, học hỏi kinh nghiệm thực tế sâu rộng và nhận được những lời khuyên hữu ích từ đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp giàu kinh nghiệm.

Khóa học quản trị nhân sự cung cấp cho sinh viên những giá trị sau:

  • Sở hữu tư duy và nhận thức cốt lõi mà người quản lý nhân sự phải có trong bối cảnh hội nhập toàn cầu.
  • Hệ thống kiến ​​thức và kỹ năng cơ bản về nguồn nhân lực và các hoạt động xây dựng nhân tài
  • Hiểu được vai trò và mục đích của quản trị nhân sự trong môi trường làm việc hiện tại, đồng thời cập nhật xu hướng quản trị nhân sự trong tương lai
  • Học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực nhân sự
  • Biết cách đạt được tham vọng trở thành nhà quản lý nhân sự chuyên nghiệp

Các khóa học quản trị nhân sự của FISA được trực tiếp giảng dạy bởi đội ngũ giảng viên, chuyên gia nổi tiếng trong lĩnh vực quản trị nhân sự tại Việt Nam. Chúng tôi cam kết học viên sẽ được tham gia chương trình đào tạo chuyên nghiệp và đảm bảo sự tương tác, trao đổi kinh nghiệm thực tế với các chuyên gia giàu kinh nghiệm, chuyên môn cao. Đặc biệt, học viên có thể đặt lịch đào tạo trực tuyến một cách chủ động hơn thông qua Zoom.

Trên đây là bài viết tham khảo giúp bạn hiểu thêm về quản trị nhân lực. Đồng thời gợi ý cho bạn khóa học quản trị nhân sự chuyên nghiệp FISA. Mọi thắc mắc vui lòng liên đến Hotline: 0896560656 của FISA để được hỗ trợ nhanh nhất!

Tags : khóa học giám đốc
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
Zalo CÔNG TY TNHH FISA 0896560656
0
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Xin chào
close nav